Yayın ve Danışma Kurulları

Sahibi
Üsküdar Üniversitesi Adına
A. Furkan TARHAN – Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı


Onursal Editör
Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan – Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı

YAYIN KURULU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Elif ERHAN, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Editörler
Reşat ÖNGÖREN, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Emine YENİTERZİ, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Danışma Kurulu

Muhammed BEDİRHAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

William C. CHITTICK, Stony Brook Üniversitesi, New York, ABD

Miriam COOKE, Braxton Craven, Duke Üniversitesi, Durham, ABD

Carl W. ERNST, North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill, ABD

Nurettin GEMİCİ, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Kenan GÜRSOY, İstanbul, Türkiye

Mustafa KARA, Bursa, Türkiye

Mahmud Erol KILIÇ, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bruce LAWRENCE, Marcus Family Humanities, Duke Üniversitesi, Durham, ABD
James MORRIS, Boston Koleji, Chestnut Hill, ABD
Sachiko MURATA, Stony Brook Üniversitesi, New York, ABD

Ahmet Murat ÖZEL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Mohammed RUSTOM, Carleton Üniversitesi, Ottawa, Kanada
Omid SAFI, Duke Üniversitesi, Durham, ABD
Oya İklil SELÇUK, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Mehmet Baha TANMAN, İstanbul, Türkiye

Yasushi TONAGA, Kyoto Üniversitesi, Kyoto, Japonya

Tu WEIMING, Pekin Üniversitesi, Çin

 

Dil Editörü (İngilizce)
Aslı YILDIRIM, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye