Makale Gönderimi

TAED’e gönderilecek makaleler DergiPark sistemi üzerinden kabul edilmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/taed 

Makaleler, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Çalışmaların, The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography) atıf ve referans sistemi esas alınarak hazırlanması gerekmektedir. Söz konusu atıf sisteminin dergi yazım esaslarına uyarlanmış versiyonu için bkz. https://jissjournal.com/sayfa/yazim-esaslari

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmanın, referans (kaynakça) bölümü hariç, en fazla 8000 kelime içermesi beklenmektedir.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Araştırma makaleleri ve derleme&literatür tarama makalelerinin en az 150 en fazla 300 kelimeyi geçmeyecek bir Özet içermesi gerekmektedir. Ayrıca makalede öne çıkan önemli isimler, yerler, kaynaklar, kavramlar vb.’den oluşan en az 3, en fazla 10 anahtar kelime kullanılmalıdır.

Yazarların, çalışmalarını göndermeden önce, derginin etik ve yayın politikaları ile yazım esaslarını dikkatlice gözden geçirmeleri tavsiye olunur.

Dergiye ulaştırılan makaleler, yayımlanmadan evvel dergi yazım esaslarına göre yeniden gözden geçirilir (proofreading) ve yazım formatına ilişkin gerekli son düzeltmeler dergi yayın kurulu tarafından yapılır.

Kabul alan makaleler için müellifin, dergi yayın politikası gereği, kendisine gönderilen telif ve etik sözleşmesini doldurup imzalayarak yayın kuruluna ulaştırması gereklidir.