Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), tasavvuf düşüncesi, tarihi ve edebiyatı konularına, bu konuların felsefî, sosyal ve kültürel, antropolojik ve sanatsal yönleri hakkında yapılan araştırma ve çalışmalara odaklanmıştır.

Dergi, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, yılda iki kez basılı ve online olarak yayımlanan çift-kör hakemli bir dergidir. Dili, Türkçe ve İngilizce’dir. 

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi yıl boyunca makale gönderimine açıktır.

TAED’e gönderilecek makaleler DergiPark sistemi üzerinden kabul edilmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/taed

Dergi, iki kısımdır. Birinci kısım, hakem değerlendirmesine tâbî araştırma makalelerinden oluşmaktadır. İkinci kısımda ise hakem değerlendirmesi gerektirmeyen çeviri makaleler, kitap eleştirileri ve deneme niteliğindeki akademik yazılara yer verilmektedir.

Dergi, İslâm araştırmaları alanında tasavvuf araştırmalarının, İslâm Medeniyeti konularında tasavvufi bakış açısının ve Osmanlı tasavvuf düşüncesinin görünürlüğüne ve araştırılmasına akademik katkı sağlamayı amaçlamıştır. Dergi aynı zamanda, farklı disiplinlerin bir araya getirilmesiyle, disiplinlerin bilinen kalıplarıyla sınırlı kalmadan, ortaya çıkan konular üzerinde düşünme imkânlarının artırılmasını hedeflemektedir

ISSN: 2822-3829

Yayın Aralığı
Yılda İki Sayı (Mayıs ve Kasım)

Sahibi
Üsküdar Üniversitesi Adına
A. Furkan TARHAN – Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı


Yayıncı
Üsküdar Üniversitesi

Onursal Editör
Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan – Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı

YAYIN KURULU
 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Elif ERHAN, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

 

Editörler
Prof. Dr. Emine YENİTERZİ, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi H. Dilek GÜLDÜTUNA, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

 

Alan Editörleri

Prof. Dr. Bruce LAWRENCE, Marcus Family Humanities, Duke Üniversitesi, Durham, ABD
Prof. Dr. Carl W. ERNST, North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill, ABD
Prof. Dr. James MORRIS, Boston Koleji, Chestnut Hill, ABD
Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Miriam COOKE, Braxton Craven, Duke Üniversitesi, Durham, ABD
Prof. Dr. Mohammed RUSTOM, Carleton Üniversitesi, Ottawa, Kanada
Prof. Dr. Omid SAFI, Duke Üniversitesi, Durham, ABD
Prof. Dr. Sachiko MURATA, Stony Brook Üniversitesi, New York, ABD
Prof. Dr. Tu WEIMING, Pekin Üniversitesi, ÇİN
Prof. Dr. William C. CHITTICK, Stony Brook Üniversitesi, New York, ABD
Prof. Dr. Yasushi TONAGA, Kyoto Üniversitesi, Kyoto, Japonya

 

Yardımcı Editörler
Dr. Öğr. Üyesi Omneya AYAD, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi A. Eylül YALÇINKAYA, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

 

Dil Editörü (İngilizce)

Aslı YILDIRIM, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

 

İletişim Adresi
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
T.C. Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke 
Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi No: 23 34674 Üsküdar-İstanbul/Türkiye
Tel: 216 400 22 22 – Dahili: 2851
E-posta: taed@uskudar.edu.tr

Web adresi: https://jissjournal.com