Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), tasavvuf düşüncesi, tarihi ve edebiyatı konularına, bu konuların felsefî, sosyal ve kültürel, antropolojik ve sanatsal yönleri hakkında yapılan araştırma ve çalışmalara odaklanmıştır.

Dergi, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, yılda iki kez basılı ve online olarak yayımlanan çift-kör hakemli bir dergidir. Dili, Türkçe ve İngilizce’dir. 

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi yıl boyunca makale gönderimine açıktır.

TAED’e gönderilecek makaleler https://jissjournal.com/sayfa/makale-gonderimi sayfasından veya DergiPark sistemi üzerinden kabul edilmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/taed

Dergi, iki kısımdır. Birinci kısım, hakem değerlendirmesine tâbî araştırma makalelerinden oluşmaktadır. İkinci kısımda ise hakem değerlendirmesi gerektirmeyen çeviri makaleler, kitap eleştirileri ve deneme niteliğindeki akademik yazılara yer verilmektedir.

Dergi, İslâm araştırmaları alanında tasavvuf araştırmalarının, İslâm Medeniyeti konularında tasavvufi bakış açısının ve Osmanlı tasavvuf düşüncesinin görünürlüğüne ve araştırılmasına akademik katkı sağlamayı amaçlamıştır. Dergi aynı zamanda, farklı disiplinlerin bir araya getirilmesiyle, disiplinlerin bilinen kalıplarıyla sınırlı kalmadan, ortaya çıkan konular üzerinde düşünme imkânlarının artırılmasını hedeflemektedir

ISSN: 2822-3829

Yayın Aralığı
Yılda İki Sayı (Mayıs ve Kasım)

Sahibi
Üsküdar Üniversitesi Adına
A. Furkan TARHAN – Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı


Yayıncı
Üsküdar Üniversitesi
 

İletişim Adresi
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
T.C. Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke 
Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi No: 23 34674 Üsküdar-İstanbul/Türkiye
Tel: 216 400 22 22 – Dahili: 2851
E-posta: taed@uskudar.edu.tr

Web adresi: https://jissjournal.com