Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), tasavvuf düşüncesi, tarihi ve edebiyatı konularına, bu konuların felsefî, sosyal ve kültürel, antropolojik ve sanatsal yönleri hakkında yapılan araştırma ve çalışmalara odaklanmıştır.

Dergi, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, yılda iki kez yayımlanan çift-kör hakemli bir dergidir. Dili, Türkçe ve İngilizce’dir. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), HARMAN ve EBSCO Discovery Service tarafından indekslenmektedir.  

Dergi, İslâm araştırmaları alanında tasavvuf araştırmalarının, İslâm Medeniyeti konularında tasavvufi bakış açısının ve Osmanlı tasavvuf düşüncesinin görünürlüğüne ve araştırılmasına akademik katkı sağlamayı amaçlamıştır. Dergi aynı zamanda, farklı disiplinlerin bir araya getirilmesiyle, disiplinlerin bilinen kalıplarıyla sınırlı kalmadan, ortaya çıkan konular üzerinde düşünme imkânlarının artırılmasını hedeflemektedir.

ISSN: 2822-3829

Yayın Aralığı
Yılda İki Sayı (Mayıs ve Kasım)

Sahibi
Üsküdar Üniversitesi Adına
A. Furkan TARHAN – Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı


Yayıncı
Üsküdar Üniversitesi


Onursal Editör
Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan – Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı

YAYIN KURULU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Elif ERHAN, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Editörler
Prof. Dr. Emine YENİTERZİ, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi H. Dilek GÜLDÜTUNA, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye


Yardımcı Editörler
Dr. Öğr. Üyesi Omneya AYAD, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi A. Eylül YALÇINKAYA, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye


İletişim Adresi
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
T.C. Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke A-Blok
Altunizade Mahallesi Üniversite Sokak No:14 34662 Üsküdar, İstanbul, Türkiye
Tel: 216 400 22 22 – Dahili: 2851
E-posta: tasavvuf@uskudar.edu.tr
Web adresi: https://jissjournal.com